Kalastus ja vesistöt

Paltamon kalapaikat ja vesistöt

Tälle sivulle on otettu muutamia vesistöjä ja kalastuspaikkoja esimerkkinä. Lisää kalapaikkoja ja tietoja löydät Kalalla Kainuussa sivustolta.

Oulujärvi käärmeniemestä

Oulujärvi

"Kainuun meri" sijaitsee läntisessä Kainuussa Kajaanin kaupungissa sekä Paltamon ja Vaalan kunnissa. Oulujärvi on Suomen viidenneksi suurin järvi Saimaan, Päijänteen, Inarijärven ja Pielisen jälkeen. Sen keskipinta-ala on 928 neliökilometriä ja keskisyvyys 7 metriä, joten järvi on suomalaiseksikin suurjärveksi huomattavan matala. Oulujärvi poikkeaa Suomen muista suurjärvistä vähäsaarisuutensa ja laajojen vesiselkiensä vuoksi. Oulujärven rannat ovat yleensä varsin loivia ja hiekkaisia. Sen vedet ovat suhteellisen puhtaat, joten järvi tarjoaa hyvän lisääntymisympäristön monille vedeneläville.

Lähde: Wikipedia

Kivesjärvi

Kivesjärvi

Kivesjärvi on järvi Paltamossa samannimisessä kylässä. Sen keskisyvyys on neljä metriä ja syvin kohta kuusitoista metriä. Kivesjärven pituus on kymmenen kilometriä ja leveys enimmillään viisi kilometriä. Kivesjärven pinta-ala on 27 neliökilometriä, joten se on Suomen 136. suurin järvi.

Lähde: Wikipedia

Iijärvi

Iijärvi

Iijärvi on säännöstelty järvi Kainuussa Oulujoen vesistön Hyrynsalmen reitissä. Järven länsiosa sijaitsee Paltamon ja itäosa Ristijärven kunnassa.

Lähde: Wikipedia

Varisjoki

Varisjoki

Kivesjärvestä laskee noin kolme kilometriä pitkä Varisjoki kolmen kosken kautta Oulujärveen. Yläjuoksulla, Hakasuon kylällä oleva Ruukinmyllykoski on helpoimmin saavutettava kalapaikka. Hakasuon historiallisen myllyn piha sopii kalareissun etappipaikaksi ja siinä on tilaa auton pysäköintiin.

Myllystä tuntumassa pohjoisrannalla on RKTL:n kalanviljely- ja tutkimuslaitos. Laitoksen kohdalla pohjoisranta on rauhoitettu.

Etelärannalta joki on kalastettavissa koko matkaltaan ja siellä kulkee kalastajien polut sekä kyläyhdistyksen luontopolku. Korkean kuusikon keskellä virtaava joki on noin 10 metriä leveä, joten joen kalastaa helposti yhdeltä rannalta.

Lisätietoa Varisjoesta

Kongasjoen kota

Kongasjoki

Kivesvaaran kupeella mutkitteleva Kongasjoki laskee Osmankajärvestä Kivesjärveen. Joki kuohuvaa jatkuvana koskien ja suvantojen vuorotteluna yli kymmenen kilometrin metsätaipaleen. Se on metsäjoki, jonka kalapaikat tavoittaa mukavasti yhtä rantaa kalastaen. Kivesjärven kylältä joen itäpuolelta menee kylätie jokivarteen ja jatkuu metsäautoteinä asumattomalle yläjuoksulle. Joen itärannalla on kalastuspolku opasteineen sekä kolme uutta kamiinoilla varustettua kotaa, puuliiterit ja wc:t. Lämmitettävissä kodissa voi vaikkapa yöpyä.

Lisätietoa Kongasjoesta

Miesjoki

Mieslahden itäpäähän laskeva Miesjoki kuuluu vanhaltaan Oulujärven taimenjokiin. Pienen joen saaliskalasto koostuu harjuksista, tongoista ja istutusten tuloksena alajuoksulla myös kookkaammista taimenista. Vaaranrinteiltä vetensä keräävän pienen metsäjoen kalapaikat eivät ole ainoastaan teiden tuntumassa, vaan löytyvät retkeilemällä pitkin jokivartta.

Lisätietoa Miesjoesta